DU HỌC BỔNG

DU HỌC BỔNG
Ngày đăng: 05/02/2021 06:42 PM

  Đào tạo hệ cao đẳng Tại Cộng Hòa Liên Bang Đức: 

  Số lượng tuyển 100 học viên cho từng ngành

  Chuyên ngành:

  • + ĐIỀU DƯỠNG 
  • + VẬT LÍ TRỊ LIỆU
  • + NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
  • + CƠ KHÍ
  • + ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
  • + XÂY DỰNG
  • + LÁI TÀU ĐIỆN( NAM ) 

  ĐỐI TÁC VIỆN GIÁO DỤC VÀ SỨC KHOẺ

  Zalo
  favebook